CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin yoğun bir şekilde Anayasa tartışmalarının içine çekilmeye çalışıldığını vurgulayarak,

"Anayasa, geniş kapsamlı bir konudur ve ne yazık ki gündemi sis perdesiyle örtmektedir. Anayasa tartışmalarının, işsizlik, üretici sorunları, kredi erişimi, geçim sıkıntıları, emeklilerin zorlukları gibi temel meseleleri görünmez kılacak bir gündem sisine karşıyız"

dedi.

Özgür Özel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 80. Genel Kurulu'nun bir parçası olarak ATO Congresium'da düzenlenen akşam yemeğine iştirak etti.

Konuşmasında, Özgür Özel, akşam yemeğine katılan muhalefet partisi genel başkanlarının, zamanın ve protokolün verimli kullanımı açısından söz hakkını kendisine devrettiğini ifade etti.

Özel, TOBB Genel Kurulu'nda siyasetçilerin konuşmasına dikkat çekerek, "Ancak, 31 Mart öncesinde, siyasi partilerin genel başkanlarını aynı anda Genel Kurula davet etmek mümkün olmamıştı. Bu noktaya nasıl geldiğimizi tartışmak bugünün gündemi değil. Ancak, 31 Mart'ın mesajı normalleşmedir" şeklinde konuştu.

Özel, normalleşmenin el sıkışmak gibi basit bir adımı gerektirdiğine dikkat çekerek, şunları ifade etti:

"Türkiye, artık bir sonraki seçim dönemine kadar, iktidardaki parti lideri ile muhalefet lideri arasında daha yapıcı bir diyalog ve iş birliği ortamı oluşturmalıdır. Parti liderleri, farklılıklarına rağmen, nezaket çerçevesinde bir araya gelmeli ve ortak sorunları çözmek için çaba göstermelidir. Bu tür toplantılara katılmak, demokratik bir ortamın göstergesidir ve siyasi rekabetin ötesinde, ülkenin çıkarları için bir araya gelmeyi simgeler. Bu nedenle, bu akşam saatine uygun olmayan bu toplantıyı, önümüzdeki yıl daha uygun bir zamanda gerçekleştirilecek olan normalleşme çabalarının bir parçası olarak kabul ediyorum ve gelecekte daha yapıcı bir siyasi ortamın olacağına dair umutluyum."

"Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak belirleyici bölgelerinde yerel yönetimleri yöneten başkanlar olarak, bizlerin ve halkın beklentilerini dikkate alarak hem yerel meselelerle hem de ülke genelindeki yönetimle ilgili konularda sorumluluk almak zorundayız. Bu, iktidardaki parti lideri olarak hem müzakere etmeyi hem de muhalefet görevini yerine getirmeyi gerektirir. Halkın taleplerini ifade etmek ve gerektiğinde eleştirmek bizim görevimizdir, çünkü bu ülkenin geleceği için daha iyi bir yönetim ve daha adil bir toplum için çalışıyoruz."

"ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMADAN ÇIKARILMALI"

Özgür Özel, Türkiye'de asgari ücretin alıcılar için çok düşük olduğunu, ancak verenler için ise oldukça yüksek olduğunu, aynı şekilde döviz kurlarının ihracatçılar için düşük, ancak vatandaşlar için oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Özgür Özel, satrançta bir oyuncunun ustalığının oyunun başında belirlendiğini ve doğru açılış hamlelerinin önemli olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin, dünya genelinde ucuz iş gücüne dayalı ekonomilerle düşük asgari ücret rekabetine girmesi artık sürdürülemez bir durumdur. Bu, ülkenin potansiyelini kullanamaması anlamına gelir ki bu da üzücüdür. Eğer başlangıçta doğru hamleleri yapmış olsaydık, bugün yüksek katma değerli üretim ve ihracatla hem çalışanlar için adil bir asgari ücret sağlayabilirdik hem de işverenler için maliyetleri kontrol altında tutabilirdik. Döviz kuru konusunda da durum benzerdir. Son dönemde Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin enflasyon muhasebesine yönelik çabaları önemlidir. Çünkü enflasyonun yarattığı artışları, vergilendirme aracı olarak görmek yerine mali tabloların doğru şekilde düzeltilmesi gerektiğini vurgulamak, ekonomik açıdan daha sağlıklı bir yol olacaktır."

Özgür Özel, her fırsatta bu konuda itiraz ettiğini belirterek, "Bugünkü erteleme geçici bir çözüm olabilir ancak enflasyon muhasebesinin, vergi yükü getirmeyen bir şekilde uygulanması için tüm dönemler için geçerli bir düzenleme yapılmalıdır" dedi.

"HUKUK DEVLETİ VARSA, HUKUKÇULAR VARDIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin şu anda yoğun bir Anayasa tartışması içinde bulunduğunu ve bu tartışmaların asıl önemli konuları gölgede bıraktığını dile getirdi. Özel, Anayasa'nın geniş kapsamlı bir tartışma olduğunu ve ne yazık ki bu tartışmaların, işsizlik, üretim sorunları, kredi erişimi, geçim sıkıntıları, emeklilerin yaşadığı zorluklar gibi gerçek sorunların önüne geçtiğini belirtti. Bu nedenle, Anayasa tartışmalarının önemli konuları örtüp görünmez hale getiren bir gündem sisi oluşturmasına tamamen karşı olduklarını ifade etti.

Özgür Özel, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti Özgür Özel, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti

Özgür Özel, Yeni Anayasa'nın oluşması ve kabul edilmesi için gerekli şartların oluşması gerektiğini belirterek, bu sürecin ilk şartının mevcut Anayasa'ya uyulması olduğunu ifade etti.

Özgür Özel, mevcut Anayasa'ya uymanın hukuk devletinin yeniden tesis edilmesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Bugün Türkiye'nin en büyük iki hukuk sorunundan biri Sinan Ateş davası, diğeri ise Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıdır. Eğer hukuk devletine dönüş yapılırsa, herkesin aklındaki 'Ne oluyor? Bu durumu nasıl yorumlamalıyız?' sorularını sormaya gerek kalmaz. Çünkü hukuk devleti varsa, hukukçular da vardır. Onlar, bizim ve tüm toplumun adına gerekenleri yaparlar. Tüm hukukçulara, üst düzey yargı yetkililerinin varlığında, hukuk devletine geri dönüş için güçlü bir anayasal bilinç, hukuka olan güven ve hukukçulara güvenin sağlanması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Hep birlikte el sıkışarak, kucaklaşarak, hukuk devletine dönüşün özlemini duyuyoruz."

Editör: Orhan ŞEKER