Türkiye ekonomisi, son dönemlerde karşılaştığı zorluklara rağmen direnç göstermeye devam ediyor.

2023 yılında %4,5 oranında bir büyüme kaydeden Türkiye, 2024 için ise daha mütevazı bir %3'lük bir büyüme öngörüyor. Bu yavaşlama, özellikle COVID-19 sonrası ekonomik yapısal dengesizliklerin giderilmesi çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Enflasyon ve Para Politikası

2024 yılında Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi devam edecek gibi görünüyor. Şubat ayında enflasyon oranının %68,5 seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Bu durum, Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında daha sıkı adımlar atmasını gerektirebilir. TCMB'nin politika faizini %45 seviyesinde tuttuğu ve yıl sonuna kadar bu oranı koruyacağı, ancak ihtiyaç duyulursa daha da sıkılaştırma yapabileceği belirtiliyor.

Büyüme ve Bütçe Dengesi

Türkiye ekonomisinin yavaşlamasına rağmen, tüketim harcamalarında bir artış gözlemleniyor. Bu durum, ekonominin yeniden dengelenmesi için daha sıkı finansal koşulların uygulanmasını gerektirebilir. Ayrıca, bütçe açığı ve cari işlemler açığı tahminleri, sırasıyla GSYİH'nin %5,2 ve %2'si olarak revize edilmiştir. Bu revizyonlar, önceki tahminlerden daha iyimser bir tablo sunuyor.

Sosyoekonomik Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için ekonomik direncini artırmak, yoksullukla mücadele etmek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak zorunda. Özellikle 2023'te yaşanan büyük depremler sonrası toparlanma ve yeniden yapılanma süreci, ülkenin bu hedeflere ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Bu süreçte, AB'nin Karbon Sınır Düzenleme Mekanizması gibi çevresel düzenlemeler, Türkiye'nin ihracat pazarlarına erişiminde önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu genel bakış, Türkiye'nin ekonomik durumunu ve karşılaştığı zorlukları derinlemesine anlamanızı sağlar. Devam eden reformlar ve uygulanan politikalar, ülkenin orta ve uzun vadeli ekonomik istikrarını sağlama yolunda kritik öneme sahip olacak. (Sultan DEMİRAĞ)