Mustafa Bozbey'in genel performansını değerlendirirken hangi faktörleri göz önünde bulunduruyorsunuz?