ULUTEK Teknopark liderliğinde yürütülen bir girişim olan ULUTEK Bilişim Kümelenmesi (BUTECH), Türkiye'nin bilişim sektörünü uluslararası alana taşıma hedefiyle başladığı yolculuğuna güçlü adımlarla devam ediyor. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkındaki Kararı" çerçevesinde başlatılan bu önemli girişim, firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmayı, kapasite ve bilgi birikimini geliştirmeyi ve yurtdışı pazarlara açılmayı hedefliyor.

Bursa’nın en güzel lezzetleri tanıtıldı Bursa’nın en güzel lezzetleri tanıtıldı

Bu kapsamda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen proje, ULUTEK Teknopark Bilişim Kümelenmesi (BUTECH) firmalarını Azerbaycan pazarındaki işbirliklerini güçlendirmek için harekete geçirdi. 15 kişilik bir heyetle gerçekleştirilen ziyaretler ve toplantılar, kurumlar arası görüşmeleri ve firma buluşmalarını içeriyordu. ULUTEK yönetimi ve firma temsilcileri, T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ile bir araya gelerek Azerbaycan'la bilişim teknolojisi ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Ulutek Bilişim Kümelenmesi Butech Azerbaycan Pazarında İş Birliklerini Genişletiyor (1)

Bu işbirliği geliştirme çabaları kapsamında, Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği, Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Kuruluşları ve Bilişim Vadisi Bakü Kampüsü gibi kuruluşlar ziyaret edilerek iş birliği olanakları masaya yatırıldı.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Azerbaycan'daki faaliyetlerin, bölgedeki firmaların iş ağını genişletme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen bu faaliyetleri önemsediklerini belirten Karagöz, Azerbaycan ile güçlü ilişkileri değerlendirerek bölgedeki firmaların faaliyetlerini artırmayı ve teknoloji ihracatını desteklemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Ziyaretlerin olumlu izlenimler ve potansiyel işbirliklerinin ortaya çıkması, projenin başarısını kanıtlar nitelikteydi. Karagöz, bu tür faaliyetlerin devam ettirilerek firmaların ihracat kapasitelerinin artırılmasını amaçladıklarını ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğinin bu süreçte kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Ulutek Bilişim Kümelenmesi Butech Azerbaycan Pazarında İş Birliklerini Genişletiyor (2)

Editör: Ahmet Azizoğlu