Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetiminde toplandı. Genel Kurul'da, enerji alanında düzenlemeler içeren 16 maddelik 'Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler kabul edildi.

Bu şekilde, maddeler üzerine muhalefet milletvekillerinin verdiği önergelerin reddedilmesinin ardından, 16 maddelik teklif kanunlaştı.

Yeni düzenlemelere göre, Uluslararası Maden ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) koduna göre raporlama zorunluluğu sadece 'IV Grup' maden işletme ruhsatları için devam edecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı: Kamuda 'mesaili çalışmadan izin kullanımına' kadar yeni dönem başladı Resmi Gazete'de yayınlandı: Kamuda 'mesaili çalışmadan izin kullanımına' kadar yeni dönem başladı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) arama ruhsatı olan madenler için UMREK Koduna göre rapor hazırlama şartı aranmayacak.

Diğer taraftan, içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göller, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

DOĞAL GAZ SIVILAŞTIRILACAK

Kabul edilen kanun teklifinde bir diğer maddeye göre, Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na 'Doğal gazın sıvılaştırılması' tanımı eklenerek, Türkiye'nin doğal gazda ticaret merkezi olma hedefleri çerçevesinde yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilecek doğal gazların ülke sınırları içinde sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak sunulması amaçlanıyor.

LNG tesislerinin işletilmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yapılacak düzenlemede yer alan usul ve esaslara göre belirlenecek.

Mevcut depolama tesislerindeki kapasite artışları veya yeniden yapılacak tesisler, kullanım oranları veya rekabet koşulları dikkate alınarak, düzenlemenin sisteme erişime ilişkin hükümleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görüşü alınarak Kurul kararı ile belirli bir süre muaf tutulabilecek. Depolama şirketleri, verecekleri hizmetlere ilişkin birim bedelleri ve tesis kapasitelerini yayımlamak zorunda olacak.

YEKA YARIŞMALARI BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Elektrik Enerjisi Üretim Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılan değişiklikle, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına dair usul ve esaslar, ilgili yarışma şartnamesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yarışma sonucunda oluşan fiyat veya bedel, belirlenen süre boyunca YEK Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilecek.

ENERJİ VERİMLİLĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Kanun Teklifi, Enerji Verimliliği Kanunu'na, 'Başvuru sahibi', 'Spesifik enerji tüketimi' ve 'Karbon yoğunluğu' tanımlarını ekledi. Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi, enerji veya karbon yoğunluğunun enerji tüketimini azaltılmasıyla ilgili uygulamalara yönelik usul ve esaslara göre bakanlık tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerin en fazla yüzde 30 oranında desteklenecek. Bu destekler, hibe veya faiz desteği şeklinde sağlanacak olup, destek bedeli her yıl, bir önceki yıla ilişkin ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere artırılacak.

Editör: Haber Merkezi