BASIC: Programlamayı Halka Açan Devrimci Dil

1964 yılında Dartmouth College’da geliştirilen BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code - Yeni Başlayanlar İçin Çok Amaçlı Sembolik Talimat Kodu), programlama dünyasına yeni bir soluk getirmiştir. O dönemde bilgisayarlar büyük ve karmaşık makinelerken, BASIC ile programlama daha geniş kitlelere ulaşmış ve kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasına önayak olmuştur.

X'in Türkiye'de ofis açması ne ifade ediyor? X'in Türkiye'de ofis açması ne ifade ediyor?

BASIC’in ilk sürümü, bir General Electric bilgisayarı üzerinde çalışan bir zaman paylaşım sistemi ile birlikte geliştirilmiş ve ilk testi, iki ayrı terminal üzerinden aynı anda iki BASIC uygulamasıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yenilik, birden fazla kullanıcının aynı anda bilgisayar kaynaklarını paylaşabilmesine olanak tanıyarak, programlama dünyasında bir devrim yaratmıştır.

BASIC ve Türevleri: Programlama Dillerinin Evrimindeki Köprü

BASIC, Commodore BASIC, Atari BASIC, Microsoft BASIC ve TI-BASIC gibi ilk ürünlerin yanı sıra, Microsoft’un Visual Basic’i ve onun yan ürünleri gibi modern türevleri ile programlama dillerinin evriminde önemli bir rol oynamıştır. Ancak, günümüzde bile eski sürümlerine dayanan uygulamaların kullanıldığı kritik sistemlerde dikkatli olunması gerektiği belirtilmektedir.

ABD hükümetinin, C++ gibi “bellek açısından güvenli olmayan” programlama dillerinin kullanılmamasını önerdiği bir dönemde, BASIC’in sadeliği ve kolaylığı sayesinde hala birçok eski ve yeni programcı tarafından tercih edildiği görülmektedir. BASIC, 60 yıllık serüveninde programlama dillerinin gelişimine katkıda bulunmuş ve gelecekte de bu etkisini sürdüreceğe benzemektedir.

Editör: Emre YAZICI