CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Türkiye'nin eğitim sistemindeki ideolojik eğilimlerin gelecek nesilleri tehdit ettiğini dile getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne karşı çıkan Yeşiltaş, eğitim anlayışının Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder" sözlerinden uzaklaştığını ifade etti. AKP'nin 22 yıllık iktidarı süresince yapılan eğitim reformlarının öğrencileri mutsuzluğa, halkı ise yoksulluğa sürüklediğini belirtti.

Yeşiltaş, MEB'in açıkladığı modelin, eğitimdeki ana unsurlar olan öğrenci, öğretmen ve müfredatı ciddi şekilde zedelediğini savundu. AKP'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana 9 farklı Milli Eğitim Bakanı'nın görev yaptığını ve sık sık değiştirilen lise ve üniversite sınav sistemleri ile müfredatların eğitim sistemini istikrarsızlaştırdığını dile getirdi. Ayrıca, ÇEDES ve MESEM projeleriyle çocukların tarikat liderlerine teslim edildiğini ve çocuk işçiliğinin devlet eliyle desteklendiğini öne sürdü.

Yeşiltaş, Atatürk'ün 1921'de açtığı Maarif Kongresi ile oluşturduğu eğitim modelinin, Cumhuriyet'in 100. yılında, paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla danışılmadan hazırlanan yeni müfredatı eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın ifadelerine atıfta bulunarak, bu modelin Türkiye'nin geleceğine hizmet etmediğini, AKP'nin çağdışı bir eğitim manifestosuyla dindar ve kindar nesiller yetiştirmeyi amaçladığını belirtti. Yeşiltaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim sistemini "değerler" adı altında radikal bir kimlik üzerine inşa etmeye çalıştığını söyledi.

Olgun gençler yetenekleriyle beğeni topladı Olgun gençler yetenekleriyle beğeni topladı

Türkiye, Dünya Eğitim Değerlendirmelerinde Ortalamanın Gerisinde

Yeşiltaş, Türkiye'nin uluslararası eğitim değerlendirmelerinde dünya ortalamasının gerisinde olduğunu vurguladı. Okuduğunu anlama, fen ve matematik alanlarında başarı sıralamasında geride olduklarını belirterek, müfredat değişikliği yapılacaksa, çocuklara 21. yüzyıl becerilerini kazandıracak bilimsel ve teknolojik verilere dayalı bir eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

Yeşiltaş, AKP iktidarı döneminde laik ve demokratik eğitim sisteminden bilinçli bir şekilde uzaklaşıldığını ve bilimin yerine ilim temelli ve sorgulayan nesil yerine biat eden bir nesil yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti. Kamuda mülakatın kaldırılacağı vaadinin seçim sonrası unutulduğunu ve mülakat sisteminin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, öğretmenlerin temel olduğunu vurgulayarak, 600 binden fazla atama bekleyen öğretmen olduğunu ancak Milli Eğitim Bakanı'nın sadece 20 bin öğretmen ataması yapıldığını söyledi.

Yeşiltaş, şiddetin artık eğitime de sızdığını belirterek, İstanbul'da hayatını kaybeden öğretmen İbrahim Oktugan'ın durumuna atıfta bulundu. Öğretmenlerin can güvenliğinin bile sağlanamadığı bir ortamda eğitim vermenin endişe verici olduğunu dile getirdi. CHP Bursa İl Başkanlığı olarak tarikat etkisinin eğitim sisteminde kaldırılmasını, önerilen müfredatın geri çekilmesini, tüm eğitim paydaşlarının katıldığı bir tartışma süreciyle yeniden ele alınmasını, atama bekleyen öğretmenlerin mülakatsız olarak atanmasını ve öğrenci ile öğretmenlerin yaşam hakkının sağlanmasını talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, CHP'nin eğitimdeki tüm konuları yakından takip edeceğini ve çocukların tarikat zihniyetiyle yetiştirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ