Gözler, yılın dördüncü enflasyon verilerine çevrilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yıllık bazda %69,80 artış gösterirken, aylık bazda %3,18 yükseldi. TÜFE'deki (2003=100) değişim oranı ise 2024 yılının nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak kaydedildi.

tüfe-değişimi

Sektörel güven endeksleri açıklandı Sektörel güven endeksleri açıklandı

Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla en düşük artışı gösteren ana grup, %51,20'lik artışla giyim ve ayakkabı kategorisinde gerçekleşti. Diğer yandan, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86'lık artışla eğitim kategorisi oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024

tuik

2024 yılının Nisan ayında, ana harcama gruplarına göre bir önceki aya kıyasla en düşük artışı %1,03 ile sağlık kategorisi gösterdi. Diğer yandan, aynı dönemde bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup %9,56'lık artışla alkollü içecekler ve tütün kategorisinde kaydedildi. (Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de yer almaktadır.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2024

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2024

2024 yılının Nisan ayında, Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey'de kapsanan 143 temel başlıktan, 13 temel başlığın endeksi düşerken, 7 temel başlıkta bir değişim gözlenmedi. Geriye kalan 123 temel başlığın endeksi ise yükseldi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %72,72, aylık %3,24 oldu

2024 yılının Nisan ayında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın dışında kalan kalemlere ilişkin TÜFE'deki değişim oranları şu şekildedir: Bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,57.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Nisan 2024

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

Nisan ayı enflasyon beklentilerini içeren ankete katılan ekonomistlerin ortalaması %3,22 olarak gerçekleşmişti. Ekonomistlerin en düşük enflasyon beklentisi %2,80, en yüksek beklentisi ise %3,80 aralığında yer almıştı.

Ayrıca, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi Nisan ayında %43,65 olarak kaydedilmişti. Tüketici fiyat endeksi ise ocak ayında %6,70, şubat ayında %4,53 ve mart ayında %3,16 oranında artmıştı.

Editör: Haber Merkezi