Türkiye, Yenilenebilir Enerjide Avrupa'da 5. Sırada

Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kullanımında Avrupa'da 5. sırada olduğunu açıkladı. Nisan ayı sonunda yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının yüzde 53'e ulaştığını belirtti.

Rusya, döviz satma zorunluluğunu gevşetti Rusya, döviz satma zorunluluğunu gevşetti

Akbay, "Kamu yönetiminin desteği, enerjide yeşil dönüşümü hızlandırdı, sanayi ürün yelpazemizi genişletti, ihracata katkı sağladı." dedi.

Yerli Ekipman Kullanımının Önemi

Akbay, enerji üretiminde yerli ekipman kullanımının önemine değindi. Bu katkının, Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlamaya ve ekonomik kalkınmayı desteklemeye yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sanayiye Katkıları

Yenilenebilir enerjinin, elektrik enerjisi tüketimi yoğun sektörlerin rekabet edebilirliğini artırdığını ve ülkenin ortalama elektrik enerjisi maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Ayrıca sanayinin sermaye birikimini güçlendirdiğini ve verimini artırdığını ifade etti.

Kaynak: rss