91 yıllık Cumhuriyet mirasına sahip çıkın 91 yıllık Cumhuriyet mirasına sahip çıkın

Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklikler

Sürekli Basın Kartı Koşulları

 • Sürekli basın kartı almak için gerekli 18 yıllık mesleki hizmette, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam süre en fazla 24 ay dikkate alınacak.

Anadolu Ajansı ve TRT'de Basın Kartı

 • Anadolu Ajansı ve TRT'de haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek.

Anadolu Ajansı'nda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

 • Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri
 • Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni
 • Haber Direktörleri
 • Direktörler
 • Koordinatörler, Haber Koordinatörleri, Müşavirler, Yayın Danışmanları
 • Haber Müdürleri, Haber Planlama Müdürleri, Müdürler, Haber Müdür Yardımcıları
 • Bölge Müdürleri ve Bölge Haber Müdürleri
 • Başmuhabirler, Başfoto Muhabirleri, Başkameramanlar, Başgrafikerler, Başkurgucular ve Başyayıncılar
 • Kıdemli Muhabirler, Kıdemli Foto Muhabirleri, Kıdemli Kameramanlar, Kıdemli Grafikerler, Kıdemli Kurgucular ve Kıdemli Yayıncılar
 • Muhabirler, Foto Muhabirleri, Kameramanlar, Grafikerler, Kurgucular ve Yayıncılar
 • Yardımcı Muhabirler, Yardımcı Foto Muhabirleri, Yardımcı Kameramanlar, Yardımcı Grafikerler, Yardımcı Kurgucular ve Yardımcı Yayıncılar
Kaynak: rss