Emeklilerin Geçim Sıkıntısı: Eski Refah Seviyelerini Yakalamanın Yolu

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişin ardından, 2018'den bu yana emekliler önemli bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldılar. Bu zorlukları aşmak için emekli maaşlarında önemli artışlara ihtiyaç duyulmaktadır.

En Düşük Memur Emekli Maaşının Artırılması

2018 yılında en düşük memur emekli maaşı, en düşük memur maaşının %69'uydu. Ancak altı yıllık bir süre zarfında, memur maaşları %1.098 artarken, memur emekli maaşları sadece %553 arttı. Dolayısıyla, memur emeklisi ile aktif memurlar arasındaki gelir farkı %69'dan %38'e düştü.

2018'deki gelir oranlarını yeniden sağlamak için en düşük memur emekli maaşının 12.920 TL'den 23.608 TL'ye yükseltilmesi gerekmektedir. Bu, seyyanen 10.688 TL'lik bir artışa karşılık gelmektedir.

En Düşük İşçi Emekli Maaşının Artırılması

2018 yılında 2000 yılı öncesi emekli olan işçiler 1.564 TL, 2000 yılı sonrası emekli olanlar ise 939 TL aylık alıyorlardı. Bugün işçi emeklileri sırasıyla 10.478 TL ve 10.000 TL alıyorlar.

2000 yılı öncesinde emekli olan işçi emeklilerinin 2018'in asgari ücret dengesine eşitlenebilmesi için maaşlarının 16.641 TL'ye çıkarılması gerekmektedir.

Seyyanen Zammın Önemi

Emeklilerin 2018 düzeyindeki gelirlerine ulaşmalarını sağlamak için aradaki farkın Temmuz ayında eşit oranlı zamlar yerine seyyanen bir artışla kapatılması gerekmektedir. Aksi takdirde, oransal zamlarla uçurum daha da derinleşecektir.

FLAŞ GELİŞME | Emekli maaşına bir zam daha yolda! Tarihi de belli oldu iddiası… FLAŞ GELİŞME | Emekli maaşına bir zam daha yolda! Tarihi de belli oldu iddiası…

Sonuç

Emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için emekli maaşlarında önemli artışlar yapılması gerekmektedir. Memurların ve işçilerin emeklilerine yönelik seyyanen zamlar, emeklilerin yüzleştiği geçim sıkıntısını hafifletecek ve yaşam kalitelerini yükseltecektir.

Kaynak: rss