Okulun Eş Anlamlıları

Okul, eğitim kurumlarını tanımlayan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre, okul eş anlamlıları "mektep" ve "meslek" kelimeleridir.

Mektep

"Mektep", okulun geleneksel eş anlamlısıdır. Eğitim kurumlarını belirtirken kullanılır ve daha çok geçmiş zamanlarda tercih edilmiştir. Günümüzde, "mektep" kelimesi resmi ve edebi bağlamlarda daha yaygındır.

Meslek

"Meslek", bir kişinin iş veya zanaatını ifade eden bir kelimedir. Geniş anlamda, kişinin edindiği bilgi ve becerileri uyguladığı alan olarak düşünülebilir. Ancak bazı durumlarda, "meslek" kelimesi okul eş anlamlısı olarak da kullanılabilir.

Okulun Tanımı

Okul, öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen eğitim ve öğretim kurumudur. Örgün eğitim sisteminde, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere farklı seviyeleri vardır.

Okullar, öğrencilerin akademik bilgi ve beceriler kazanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmelerini destekler. Okullar, öğrencilerin sosyalleşmelerine ve toplum içinde aktif rol almalarına da olanak tanır.

Okulun Eş Anlamlarının Kullanım Alanları

"Mektep" ve "meslek" kelimeleri, okul eş anlamlısı olarak farklı bağlamlarda kullanılabilir. Örneğin:

 • "Bu çocuk önümüzdeki yıl mektebe başlayacak."
 • "Bu kişi mesleğinde son derece başarılıdır."

"Mektep" kelimesi daha çok resmi veya tarihi bağlamlarda kullanılırken, "meslek" kelimesi daha çok mesleki veya teknik bağlamlarda tercih edilir.

Okul ile İlgili Diğer Kelimeler

Okul ile ilgili birçok başka kelime vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Seyir halindeki TIR alev alev yandı Seyir halindeki TIR alev alev yandı
 • Öğrenci
 • Öğretmen
 • Müdür
 • Müfredat
 • Sınıf
 • Ders
 • Sınav
 • Not
 • Diploma
Kaynak: rss