Hazine Bakanı Şimşek: Motokurye ve Garsonlar İçin Vergi Muafiyeti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya paylaşımında, motosikletli kuryelerin gelirine ve garsonların bahşişlerine ilişkin düzenlemenin vergi muafiyeti getirdiğini açıkladı.

Şimşek, yaptığı açıklamada, motokurye faaliyetlerinden elde edilen ticari kazançların basit usulde vergilendirileceğini bildirdi. Ayrıca bahşiş gelirlerinin normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyeceğini ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek Katma Değer Vergisi'ne (KDV) tabi tutulmayacağını vurguladı.

Bakan Şimşek, bu düzenlemenin motosikletli kuryelerin ve garsonların vergi yükünü hafifleteceğini ve sektörün gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Vergi muafiyetinin, çalışanların ellerine geçen geliri artıracak ve ekonomik faaliyetleri teşvik edecek bir adım olduğunu ifade etti.

ABD'de 4 büyük bankaya uyarı ABD'de 4 büyük bankaya uyarı

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin, vergi mevzuatındaki karmaşıklıkları gidermeyi ve vergi mükellefiyetini kolaylaştırmayı amaçladığı kaydedildi. Düzenleme ile motokurye faaliyetleri ve bahşiş gelirleri için daha net ve uygulanabilir vergi kurallarının oluşturulması hedefleniyor.

Motokurye sektörü, son yıllarda artan e-ticaret hacmiyle birlikte hızlı bir büyüme gösterdi. Düzenleme, sektörün büyümesini destekleyecek ve motosikletli kuryelerin istihdamını teşvik edecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Garsonlar için bahşiş gelirlerinin ayrı olarak değerlendirilmesi de sektörde uzun süredir talep edilen bir düzenlemeydi. Bahşişlerin vergi dışı bırakılması, garsonların gelirlerini artıracak ve sektörde kayıtlı çalışmanın teşvik edilmesine katkı sağlayacak.

Hazine Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar, vergi sisteminin adil ve kolay uygulanabilir olması yönünde atılan adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Düzenleme, motokurye ve garsonlar gibi sektörlerde çalışanların vergi yükünü hafifleterek ekonomik faaliyetlerin artmasına ve istihdamın desteklenmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Kaynak: rss