Mevcut piyasa koşulları ışığında, konut sektöründe gelecek altı aylık dönem için olumlu beklentiler mevcut. Kredi faiz oranlarındaki istikrarın devam etmesi öngörülürken, bu durum kredili konut satışlarında artışa yol açması bekleniyor. Birinci el konut satışlarında yaşanan yavaşlama trendinin de sürmesi tahmin ediliyor.

Konut talebindeki durgunluğa paralel olarak, konut arzında da belirgin bir artış öngörülmüyor. Bu nedenle, konut fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması muhtemel görünüyor. Ancak kira fiyatlarında artış trendinin devam edeceği tahmin ediliyor.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) tarafından gerçekleştirilen Sektörel Beklenti Anketi'nin ikinci çeyrek sonuçları, konut üreticilerinin sektörle ilgili olumlu bir görünüm sergilediğini ortaya koyuyor.

Anket sonuçlarına göre, Konutder üyelerinin tamamı gelecek altı aylık dönemde kredi faiz oranlarının değişmeyeceğini öngörüyor. Bununla birlikte, üyelerin üçte biri faizlerde bir düşüş, üçte ikisi ise faiz seviyelerinin sabit kalmasını bekliyor. Kredi faizlerindeki istikrar beklentisine paralel olarak, kredili konut satışlarında artış öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-mayıs döneminde Türkiye genelinde konut satışları %3,4 oranında düşüşle 465.761 adete geriledi. İpotekli konut satışları ise aynı dönemde %58,7 oranında azalarak 44.602 adede ulaştı.

Konut Fiyatlarında Beklentiler

Anket sonuçlarına göre, Konutder üyelerinin yarısı konut fiyatlarının mevcut seviyelerde kalacağını öngörüyor. Önceki anket sonuçlarına kıyasla, fiyatların artacağını düşünen üye sayısında azalma gözlemleniyor. Bu azalma, konut maliyetlerindeki beklenen artış oranındaki düşüşe atfedilebilir.

Önceki dönemlerde Konutder üyelerinin tamamı konut maliyetlerinde artış beklediğini ifade ederken, bu dönemde maliyet artış beklentisi azalmış görünüyor. Üyelerin %22,7'si gelecek altı aylık dönemde konut maliyetlerinin sabit kalacağını öngörüyor. %77,3'ü ise geçmiş dönemlerde olduğu gibi maliyet artışının süreceğini belirtiyor. Üyelerin dörtte üçü işçilik ve malzeme maliyetlerinde artış öngörürken, maliyetlerin artmasa da aynı kalacağını bekleyen üye sayısında son dönemde artış görülüyor.

Konut Üretimi ve Satış Tahminleri

Anket sonuçlarına göre, Konutder üyelerinin hiçbiri konut üretim adetlerinde artış beklemiyor. %63,6'sı konut üretim adetlerinin sabit kalacağını, %36,4'ü ise azalacağını öngörüyor. Kentsel dönüşüm alanında konut üretimi konusundaki artış beklentisi son dönemde azalmış olsa da, üyelerin %45,5'i üretimin aynı kalacağını belirtiyor.

Altın kritik enflasyon verisi öncesi sınırlı yükseldi Altın kritik enflasyon verisi öncesi sınırlı yükseldi

Satış tarafındaki beklentilere bakıldığında, üyelerin yarısından fazlası (%59,1) önümüzdeki altı aylık dönemde birinci el konut satış adetlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmayacağını düşünüyor. Geçen dönemde konut satışlarının azalacağını düşünen üye oranı %59,1 iken, bu dönemde bu oran %27,3'e inmiş, artış bekleyenlerin oranı ise %4,5'ten %13,6'ya yükselmiş durumda.

Yabancıya satış adetlerinde de artış beklenmiyor. Üyelerin yarısı satışların azalacağını, diğer yarısı aynı kalacağını düşünüyor. Ancak hiçbir üye yabancıya satışların artacağı yönünde bir beklentiye sahip değil.

Üyelerin yarısından fazlası (%59,1) ise kiraların gelecek altı ay içinde artacağını öngörüyor.

Kaynak: rss