İsrail'in Gazze'deki Katliamına Karşı Dünyanın Sessizliği

Giriş

Gazze'de yaşanan insani kriz, dünyanın gözleri önünde devam ederken, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 7 World Central Kitchen (WCK) üyesinin ölümü, uluslararası camianın ilgisizliğini gözler önüne serdi.

Postmodern Düşünür Jean Baudrillard'ın Görüşleri

Postmodern düşünür Jean Baudrillard, "Simülarklar ve Simülasyon" adlı eserinde, medya ve tüketim kültürünün gerçeklik algısını manipüle ettiğini savunmuştur. Ona göre, gerçeklik artık doğal bir olgu değil, simülasyonun ürettiği bir kopyadır. Baudrillard, Irak Savaşı'nı örnek göstererek, savaşın gerçekliğinin doğrudan deneyimlenemediğini ve medyanın sunumları aracılığıyla algılandığını iddia etmiştir.

Gazze Katliamı: Bir Simülasyon mu?

Tokat'ın üzüm tarhanası coğrafi işaret tescili aldı Tokat'ın üzüm tarhanası coğrafi işaret tescili aldı

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların yansımalarına bakıldığında, Baudrillard'ın görüşlerinin doğruluğu görülmektedir. Toplumlar, televizyonun yerini alan sosyal medya aracılığıyla, yıkımın gerçek mahiyetini tam olarak algılamamaktadır. Vahşet, kadrajlar vasıtasıyla, küçük videolar halinde sunulmakta ve insanlar, İsrail zulmünü videoların süreleri kadar algılayıp zihinlerini başka konulara çevirmektedir. Bu durum, Gazze'deki gerçek yok oluşu yalnızca bir sosyal medya içeriği haline getirmektedir.

Çocukların Ölümlerine Alışmak

İsrail'in katliamlarının en vahim sonuçlarından biri, insanların çocukların ölmesine ve masumların bombalanmasına alışmasıdır. Empati inşa etmek imkansız hale gelmekte ve gerçek yok oluş, ekranlardan görülen görüntülere indirgenmektedir.

WCK Üyelerinin Katledilmesi

WCK, savaş ve doğal afet gibi olağanüstü durumlarda dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek organizasyonları düzenleyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. İsrail, Hatay depremi sırasında Türkiye'de yardım faaliyetlerinde bulunan WCK ekibine saldırarak 7 üyesini katletmiştir. Bu olay, dünyada olması gereken ağırlığı bulamamış, medya ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisi yetersiz kalmıştır.

Uluslararası Baskının Yetersizliği

İsrail'e karşı gerçekleşmesi beklenen uluslararası baskıdan eser yoktur. Başbakan Netanyahu'nun pişkin açıklaması, dünyanın sessizliğini gözler önüne sermektedir. Savaş ortamı bile olsa, uluslararası bir yardım kuruluşunun nokta atışı katledilmesi olayı, dünyanın ve sivil toplumun beklediğimiz kadar ilgisini çekmemiştir. Konu, sosyal medya ve ana haberlerde hızla geçilmiştir.

Sonuç

Gazze'de yaşanan insanlık dramı, dünyanın gözleri önünde devam ederken, uluslararası camianın sessizliği utanç vericidir. İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden WCK üyelerinin ölümü, Baudrillard'ın gerçeklik algısının medya tarafından manipüle edildiği görüşünü doğrulamaktadır. Gazze'deki gerçek yok oluş, ekranlardan görülen görüntülere indirgenmekte ve insanlar, çocukların ölmesine ve masumların bombalanmasına alışmaktadır. Uluslararası baskının yetersizliği, dünyanın sessizliğini daha da vahim hale getirmektedir.

Kaynak: rss