İBB'nin Görevde Yükselme Sınavına İtirazı ve Yönetmeliğin Durdurulması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itfaiye personeli görevde yükselme sınavını, mevzuata aykırı olması nedeniyle dava konusu yaptı. İBB, başvuruların iptal edilmesini ve yönetmelikteki "derecesi" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

Dava sonucunda Danıştay 2. Dairesi, yönetmelikteki "derecesi" ibaresinin yürütmesini durdurma kararı aldı. Ancak Bakanlığın sınav kararı hukuk uygun bulundu ve yürütmeyi durdurma talebi reddedildi.

İBB ile İstanbul Barosu arasında protokol imzalandı İBB ile İstanbul Barosu arasında protokol imzalandı

Danıştay'ın kararında, yönetmelikteki "derecesi" ibaresinin, hem başvuru aşamasında dereceler arasında sınırlamaya hem de atama işlemlerinde kontenjan uygulamasına yol açacağı belirtildi. Bu nedenle söz konusu ibarenin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Bakanlığın sınav işlemi ise yasal sürecin dışında yapıldığı, personel yeterince bilgilendirilmediği ve sınav kurulunun yetkisini aştığı gerekçesiyle yerinde bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da her iki tarafın itirazını reddetti ve karar 18 Nisan 2024 tarihinde kesinleşti.

Hukukçular, yönetmelikteki düzenlemenin kaldırılmasının, yalnızca itfaiyecilerin değil tüm kamu çalışanlarının liyakate dayalı atamalarının önünü açacağını vurguladılar.

Editör: Emre YAZICI