Sağlık Endüstrilerinin Gücü, Avrupa'da Erken Ölümlere Yol Açıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "güçlü endüstrilerin" hükümet politikalarına ve kanser, kalp hastalığı ve diyabet vakalarını azaltma çabalarına müdahale ederek Avrupa'da her gün 7.400'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını bildirdi.

DSÖ'nün yeni raporu, "endüstrinin gücünü sınırlamak için sıkı düzenleme" çağrısında bulunuyor ve hükümetleri, sanayi tarafından düzenli olarak "zorlanan, ertelenen, zayıflatılan veya durdurulan" sağlık politikalarını ileriye taşımaya teşvik ediyor.

Rapora göre, "ticari endüstrinin yönlendirdiği" zararlı ürünler ve uygulamalar, Avrupa'daki tüm ölümlerin yüzde 24'üne katkıda bulunuyor. Bu ölümlerin yüzde 51,4'ü kalp-damar hastalıklarından, yüzde 46,4'ü ise kanserden kaynaklanıyor.

Tütün, alkol, ultra işlenmiş gıda (UPF) ve yakıt endüstrileri, Avrupa'da yılda 2,7 milyon ölümden tamamen veya kısmen sorumlu tutuluyor. Küresel olarak ise tütün, UPF'ler, fosil yakıtlar ve alkolün yılda 19 milyon ölüme, yani tüm ölümlerin yüzde 34'üne neden olduğu tahmin ediliyor.

Mavi ekranın kabarık faturası: 20 saat süren yazılım krizi dünyayı nasıl etkiledi? Mavi ekranın kabarık faturası: 20 saat süren yazılım krizi dünyayı nasıl etkiledi?

Avrupa'da yılda 1,15 milyon ölüm sigaradan, 426 bin 857 ölüm alkolden, 117 bin 290 ölüm işlenmiş et ağırlıklı beslenmeden ve 252 bin 187 ölüm ise tuzdan zengin beslenmeden kaynaklanıyor.

Raporda, hükümetlere, bireyleri suçlamak, pazarlamak, dezenformasyon yaymak, sosyal medyada tanıtım yapmak, lobicilik yapmak ve hedeflerini destekleyen araştırmalara fon sağlamak gibi "bilimi altüst etmek" gibi sanayi tarafından kullanılan taktikleri tanıma çağrısında bulunuluyor.

DSÖ, "tüm büyük şirketlerin öncelikli çıkarının kâr olduğunu" ancak büyük bir pazar payına sahip olmanın "çoğunlukla siyasi güce de dönüştüğünü" söylerken "Sattıkları ürün ne olursa olsun, onların (endüstri) çıkarları ne halk sağlığıyla ne de daha geniş anlamda kamu çıkarlarıyla örtüşmüyor."

"Satışlarını ve karlarını etkileyebilecek her türlü politika bu nedenle bir tehdittir ve bu politikanın geliştirilmesinde hiçbir rol oynamamalıdırlar." diye ekledi.

Ancak serbest piyasa kuruluşu Institute of Economic Affairs'in yaşam tarzı ekonomisinin başkanı Christopher Snowdon, verileri "saçma" olarak nitelendirdi.

"Alkol, tütün ve tuz gibi ürünler binlerce yıldır kullanılıyor ve yarın çokuluslu şirketler ortadan kalksa da hâlâ kullanılacak. Her bireyin bunları nasıl kullanmayı seçeceği tamamen kendi meselesidir. Bu, halk sağlığı araştırması kisvesine bürünen aşırı solcu bir siyasi ajitasyondur."

"Tüketicilerin doğru seçimi yapma kapasitesine (zaman veya kaynak) sahip olmadıklarını ve bu nedenle hükümetin, dadı gibi devletin tüm aygıtlarını kullanarak seçimlerini onlar adına yapması gerektiğini iddia ediyorlar. Bu yarım yamalak Marksizmin kendi adına yayınlanmasına izin vermesi DSÖ adına üzücüdür" dedi.

Kaynak: rss