CHP'nin Maden Kanunu'na Yönelik AYM Başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Günaydın, Maden Kanunu'nda yapılan değişikliklerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduğunu açıkladı.

Günaydın, yaptığı açıklamada, 11 Mayıs tarihinde yayımlanan kanunun kamu yararı, işçi sağlığı ve çevreyle ilgili hükümlerine karşı itirazlarını dile getirdi. Maden Kanunu'nun, "AKP klasiği" olarak, bu endişelere rağmen aynı şekilde çıktığını vurguladı.

CHP'nin AYM'ye taşıdığı sekiz maddelik iptal talebinin gerekçeleri arasında şunlar yer alıyor:

  • UMREK Kodu Zorunluluğunun Kaldırılması: Kanun, kum, çakıl, kalker, mermer, tuz, karbondioksit gazı, elmas, safir, yakut, beril ve zümrüt gibi madenlerin çıkartılması ve işletilmesi için UMREK Kodu'nun zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Günaydın, bu düzenlemenin Türkiye'de maden kazalarını artıracağını ve iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını gevşeteceğini savundu.
  • Yenilenebilir Enerji Santrallerinde İmar Planı Zorunluluğunun Kaldırılması: Kanun, yenilenebilir enerji santralleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulması için imar planı zorunluluğunu kaldırıyor. Günaydın, bu düzenlemenin çevresel felaketlere yol açabileceğini belirtti.
  • Yenilenebilir Enerji Yarışmalarında Enerji Bakanlığı'na Verilen Geniş Yetki: Kanun, yenilenebilir enerji alanındaki yarışmaların usul ve esaslarını sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın belirlemesine olanak tanıyor. Günaydın, bu düzenlemenin kamu yararına ve kamu kaynaklarının korunmasına zarar vereceğini öne sürdü.
  • Nükleer Maddelerin Taşınmasında Sigorta Yükümlülüğünün Taşıyanlara Devredilmesi: Kanun, nükleer maddelerin taşınmasında sigorta yaptırma ve teminat gösterme yükümlülüğünü işletenlerden taşıyanlara devrediyor. Günaydın, bu düzenlemenin nükleer tehlikeler karşısında yurttaşları korumasız bırakacağını ifade etti.

Günaydın, AYM'nin CHP'nin iptal taleplerini değerlendireceğine ve kamunun yararını koruyacak kararlar vereceğine inandığını dile getirdi. CHP'nin, kamunun çıkarlarına yönelik tehditlere karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya devam edeceğini vurguladı.

Metnin özgünleştirilmiş hali aşağıdadır:

SON DAKİKA... Bursa'da fabrikada yangın! SON DAKİKA... Bursa'da fabrikada yangın!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Maden Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin başvurusu, çalışma hayatının güvenliğini ve çevrenin korunmasını garanti altına alma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.

CHP'nin Milletvekillerinden Günaydın, yürürlükteki Maden Kanunu'nun kamu yararı ve işçi sağlığıyla bağdaşmayan niteliklerinin ortadan kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. CHP'nin sekiz maddelik iptal talebi, kanunun kamu güvenliğini tehlikeye atan ve çevresel felaketlere zemin hazırlayan hükümlerini hedef almaktadır.

UMREK Kodu zorunluluğunun kaldırılması, maden kazalarının artması ve iş güvenliğinin bozulması riskini barındırmaktadır. Yenilenebilir enerji santrallerinde imar planı zorunluluğunun kaldırılması ise, çevrenin korunması ve yaşam kalitesinin düşürülmesi açısından endişe vericidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na verilen geniş yetki, kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve şeffaflık ilkeleriyle çelişmektedir. Nükleer maddelerin taşınmasında sigorta yükümlülüğünün taşıyanlara devredilmesi, nükleer tehlikelere karşı halkımızın güvenliğini tehdit etmektedir.

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu, demokratik bir toplumda yargının bağımsızlığının ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır. AYM'nin CHP'nin başvurusunu titizlikle değerlendirip, kamunun çıkarlarını koruyacak bir karar vermesi beklenmektedir.

CHP, çalışma ve yaşam alanlarında güvenli ve sağlıklı koşulların sağlanması konusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Parti, kamunun çıkarlarına yönelik tehditlere karşı hukuki yollara başvurmaktan çekinmeyecektir. AYM'nin kararının, kamu yararı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin egemen olduğu bir toplumun kurulmasına katkıda bulunması umulmaktadır.

Editör: Haber Merkezi