Buğday Üretimi ve Alım Fiyatları Tartışması

Şimşek: En zoru geride kaldı Şimşek: En zoru geride kaldı

Giriş

Türkiye, buğdayda büyük bir çeşitliliğe ve zenginliğe sahip bir ülkedir. Ancak buğday üretiminin büyük bir kısmı kuru tarım alanlarında yapılmakta ve verim dünya ortalamasının altındadır.

Üretimdeki Gerileme

Son 30 yılda buğday ekim alanları %30 oranında azalmıştır. Bu dönemde nüfus %50 artmasına rağmen buğday üretimi 20 milyon ton civarında sabitlenmiş, Türkiye ürettiğinin yarısından fazlasını ithal eder hale gelmiştir. 2022 yılında 8,9 milyon ton olan buğday ithalatı, 2023 yılında 11,9 milyon tona yükselmiştir. İthalata ödenen 3,5 milyar dolar karşılığı 79 milyar TL'dir.

Alım Fiyatları Tartışması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024 ürünü hububat alım fiyatlarını ton başına Makarnalık buğdayda 10.000 TL, Ekmeklik buğdayda 9.250 TL, Arpada 7.250 TL olarak belirlemiştir. Üretici örgütleri, kuru şartlarda üretilen buğdayın ortalama maliyetini kilogramı 10,8 TL olarak belirlemiş ve 15 TL alım fiyatı talep etmişlerdir.

Alım Fiyatlarındaki Yetersizlik

Alım fiyatlarındaki artışlar, enflasyonun ve girdi fiyatlarının çok altındadır. Son bir yılda mazot fiyatı %90, tüketici enflasyonu %75, gıda enflasyonu %70 ve girdi fiyatları %50 artmıştır. Açıklanan alım fiyatlarının çiftçileri daha da yoksullaştıracağı ortadadır.

Çözüm Önerileri

Türkiye'nin yurt içi buğday kullanımı 19 milyon ton civarındadır. Ekmeklik buğdayda kendine yeterlilik oranı %86'dır. TMO'nun açıkladığı fiyatlarla üretimin sürdürülmesi mümkün değildir. Çiftçilerin zarar etmemesi ve topraktan kopmaması için buğday alım fiyatı üreticilerin talebi olan fark ödemesi dahil ton başına 15.000 TL olarak revize edilmeli, üretim maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli tedbirler alınmalı, TMO çiftçileri destekleyen ve piyasayı regüle eden bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Kaynak: rss