Vergisel Adalet, Bütçe D dengesi ve Enflasyonla Mücadele

Maliye Bakanı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, vergisel adaleti güçlendirme ve enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

SICAK GELİŞME | Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı belli oluyor SICAK GELİŞME | Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı belli oluyor

Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık sürecinde paydaşlarla yapılan istişareler sonucunda, doğrudan vergilerin payının artırılarak vergisel adaletin sağlanması hususunda fikir birliğine varıldığı ifade edildi. Bakan Yılmaz, bu politikanın 2023 Eylül'ünde ilan edilen OVP'ye resmi olarak dahil edildiğini ve kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Hazırlık aşamasındaki vergi düzenleme taslaklarının, vergisel adalet politikasını yansıttığına dikkat çekildi. Taslakların, etki analizleri tamamlandıktan sonra TBMM'nin değerlendirmesine sunulacağı belirtildi. Bakan Yılmaz, bu süreçte yorumların spekülasyon niteliğinde kalabileceğinden, şeffaf olmayan kaynaklardan ve yetkili olmayan kişilerden gelen bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Vergi düzenlemelerinin, vergisel adaleti sağlama, enflasyonist yan etki oluşturmama, gelir dağılımını dikkate alma, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı koruma gibi temel ilkelere dayandığına değinildi.

Harcama ve gelir önlemleriyle sağlanacak mali denge iyileştirmelerinin, deprem harcamalarının finansmanı da dahil olmak üzere kamu harcamalarını sağlıklı kaynaklarla karşılamaya ve kamunun borçlanma ihtiyacını ve faiz giderlerini azaltmaya yönelik olduğuna dikkat çekildi.

Bütçe açığı oranının, 2023 başındaki %10'luk tahmine göre gerçekleşmenin %5,2, deprem harcamaları hariç %1,6 olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. 2024 yılı sonunda bütçe açığının milli gelire oranının %6,4 civarında, 2025 yılında ise deprem harcamalarının azalmasıyla bütçe açığının daha düşük seviyelere gerileyeceği öngörüldü.

Dış dengeyi iyileştirme konusundaki çabalara değinilerek, mal ihracatının 260 milyar doları aşması ve turizm gelirinin 60 milyar dolara ulaşması hedeflendiği belirtildi. Cari açığın milli gelire oranının 2024'te %2-2,5 seviyelerine çekilmesi beklenirken, döviz ihtiyacının azalması ve rezervlerin artırılması hedeflendi.

İşsizlik oranının Nisan ayında %8,5'e inerek Aralık 2012'den bu yana en düşük seviyeye ulaştığına işaret edildi. 2024 ilk çeyrek büyümesinde tüketimin katkısının azalırken, dış talebin daha dengeli bir yapıya katkı sağlayacağı vurgulandı.

OVP'nin Eylül ayında güncelleneceği ve tüm tarafların görüşlerinin değerlendirileceği belirtildi. Programın, büyüme, istihdam ve ihracat artışını sürdürmek, bütçe ve cari açığı düşürmek, rezervleri iyileştirmek ve risk göstergelerini azaltmak hedeflerine ulaşılmasını sağlayacağı vurgulandı.

Enflasyonla mücadelede Haziran ayından itibaren belirgin bir düşüşün beklendiği ifade edildi. Temmuz-Eylül döneminde baz etkisinin de katkısıyla enflasyon oranında hızlanmanın ve yıl sonunda Merkez Bankası tahminlerine yaklaşmasının öngörüldüğü belirtildi. Maliye politikaları, yapısal reformlar ve para politikalarıyla 2025'te %20'nin altında, 2026'da ise tek haneli enflasyona ulaşılması hedeflendi.

Kaynak: rss