İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 23 TEMMUZ 2024! Barajlarda son durum ne? İşte oranlar! İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 23 TEMMUZ 2024! Barajlarda son durum ne? İşte oranlar!

Başak Demirtaş ve Doktoru Resmi Belgede Sahtecilikten Beraat Etti

Yurt dışı seyahatleri sırasında hastalık olmadığı halde usulsüz rapor aldığına dair suçlamalar yöneltilen Başak Demirtaş ve aile sağlığı merkezinde görevli doktoru Rezan Buğday, "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2,5'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bölge istinaf mahkemesi, eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle bu mahkumiyet kararını bozmuştu.

İstinaf mahkemesi, toplum sağlığı merkezindeki Buğday'ın düzenlediği 5 günlük raporun düzenlendiği tarihin yazılı olduğu protokol defter kaydının kurumlardan temin edilip bilirkişi incelemesine tabi tutulmasını istedi. Ayrıca, gerçeğe aykırı eski tarihli rapor alındığı iddiasına karşı merkezdeki sekreterin duruşmada dinlenmesini talep etti.

İstinaf, protokol poliklinik defter kaydının kim tarafından tutulduğunun tespiti, reçete kaydı tespitiyle istirahat raporunun verilme tarihinin belirlenerek sanıkların hukuki durumlarına göre karar verilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle mahkumiyet kararı verildiğini belirtti.

Yeniden yargılama yapan ağır ceza mahkemesi, Demirtaş'ın Türkçe öğretmenliği yaparken 5 ila 45 günlük 8 ayrı rapor aldığını, rahatsızlığı bulunmadığı halde yalan raporlarla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Frankfurt'a uçtuğunu, ardından Amsterdam üzerinden Türkiye'ye döndüğünü kaydetti.

Mahkeme, 15 Aralık'ta Türkiye'ye giren Demirtaş'ın 14 Aralık tarihli doktor raporu aldığını, yurt dışındayken Türkiye'deymiş gibi rapor düzenlendiğini ifade etti. Demirtaş'ın doktor tarafından görülmeden poliklinik girişi yapıldığı, protokol numarası ile yalan rapor düzenlenip eşiyle yurt dışına çıkıldığı, dönüşte okul idaresi mazeret belgesi talep edince Amsterdam'da bulunduğu tarihte Diyarbakır'daymış gibi kendisine rapor düzenletip okula teslim ettiği belirtildi.

Mahkeme, toplum sağlığı merkezinden protokol defterlerinin istendiğini ancak orijinal belgelerin bulunmadığının bildirildiğini aktardı. Kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği, sağlık hizmetlerinin bir çatı altında birleşmesiyle tüm belgelerin orada olduğunu, ancak arşiv taşıma ve birleştirme süreci sebebiyle defterlerin arşivde olmadığını açıkladı.

Protokol defterinin kaybolmasından dolayı sanıkların rapor düzenlediklerine veya sahtecilik yaptıklarına dair delil bulunmadığını tespit eden mahkeme, olayla ilgili tanıkların da bilgi sahibi olmadıklarına dikkat çekti.

Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden birinin şüphe halinde sanık lehine karar verilmesi olduğunu vurgulayan mahkeme, suçun kesin ve açık kanıtlarla ispat edilmesi gerektiğini belirtti. Sanıkların aleyhinde yeterli ve hukuka uygun delil bulunmadığı, tanık ifadeleriyle ispat edilemediği için, masumiyet karinesi gereği Demirtaş ve doktoru Rezan Buğday hakkında beraat kararı verdi.

Sanıkların vekâlet ücreti olarak 29.800'er lira ödenmesine hükmederken, sanıkların cezalandırılmasını isteyen duruşma savcısı istinaf mahkemesine başvurdu.

Kaynak: rss