TBMM'nin Sorunları ve Çözüm Önerileri: CHP Milletvekili Gürsel Erol'un Görüşleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), ülkenin sorunlarına çözüm bulmak ve yurttaşların haklarını savunmakla yükümlü yüce bir kurumdur. Ancak son yıllarda TBMM'nin işleyişinde bazı aksaklıklar yaşanmaktadır. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bu sorunlara dikkat çekerek çözüm önerileri sunmaktadır.

TBMM Salo

nlarına Sığamaz Hale Geldi

TBMM Genel Kurul Salonu'nun milletvekili sayısının artmasıyla birlikte artık milletvekillerini sığdıramaz hale geldiği gözlemlenmektedir. Bu durum, milletvekillerinin görüşlerini rahat bir şekilde ifade edememesine ve yasama faaliyetlerinin aksamasına neden olmaktadır.

Milletvekili Gürsel Erol, bu sorunun çözümü için milletvekili sayısının azaltılmasını önermektedir. Eski dönemde 450 olan milletvekili sayısının günümüzde 600'e yükseltildiğini hatırlatan Erol, bu sayının ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için fazlasıyla yüksek olduğunu vurgulamaktadır.

Lider Sultası: Siyasi Partiler Yasası Değiştirilmeli

Türkiye'nin bir başka önemli sorunu ise siyasi partiler yasasında mevcut olan lider sultasıdır. Bu durum, milletvekillerinin genel başkanların iradesiyle seçilmelerine ve parlamentoda iradeli bir muhalefetin oluşamamasına yol açmaktadır.

Gürsel Erol, lider sultası sorununa çözüm olarak Siyasi Partiler Yasası'nın değiştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Yasada yapılacak değişiklikle, milletvekillerinin genel merkezden gelen listeler yerine vatandaşlar tarafından doğrudan seçilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede, milletvekillerinin halkın iradesini daha iyi temsil edebilecekleri ve parlamentoda özgür bir tartışma ortamı oluşabilecektir.

Vatandaş Kendi Vekilini Kendi Seçmeli

Milletvekili seçim sisteminin değiştirilmesi, demokratik bir yönetimin temel gereğidir. 1991 yılında uygulanan milletvekili tercih sistemi, yurttaşların kendi milletvekillerini seçmesine olanak tanımaktaydı. Gürsel Erol, bu sistemin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Erol, tercih sisteminin uygulanmasıyla birlikte vatandaşların seçtikleri milletvekillerine güvenlerinin artacağını ve parlamentoda daha iradeli bir muhalefetin oluşacağını ifade etmektedir. Ayrıca, bu sistem sayesinde seçim bölgelerindeki farklı kesimlerin temsil edilmesi sağlanabilecektir.

Anayasa Değişikliğinden Önce Kamu Reformu Gerekli

Gürsel Erol, AK Parti hükümetinin gündemindeki anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, bu değişikliğin öncelikli bir sorun olmadığını vurgulamaktadır. Erol'a göre, Türkiye'nin en önemli ihtiyacı, kamu reformunun gerçekleştirilmesi ve mevcut kanunların uygulanmasının sağlanmasıdır.

MEB'den aynı şirkete milyonluk ihaleler MEB'den aynı şirkete milyonluk ihaleler

Kamu reformu ile birlikte, ülkedeki birçok sorunun çözülebileceğini savunan Erol, öncelikle geçim sıkıntısı, işsizlik, sınav sorunları, sosyal hakların iyileştirilmesi ve yurttaşlık haklarının özgürleştirilmesi gibi konuların ele alınması gerektiğini belirtmektedir.

Belediyeler Borçlanmaktan Korkmasın

Yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmak için borçlanmaya ihtiyaç duyabileceklerini belirten Gürsel Erol, bu borçlanmaların geri dönüşünün ve toplumsal karşılığının olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Erol, belediyelerin borçlanarak konserler, sosyal kültürel etkinlikler düzenlemeleri veya makam odalarını döşemeleri gibi amaçlar için harcama yapmalarının doğru olmadığını belirtmektedir. Ancak, metro, otobüs alımı, ulaşım sorunların çözülmesi, çevre düzenlemesi ve geri dönüşüm gibi insan öncelikli, toplumsal ihtiyaçları karşılayan projelere yönelik borçlanmaların cesaretlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

CHP Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'nin sorunlarına ve ülkenin genel sorunlarına çözüm önerileri sunmaktadır. Erol'un görüşleri, demokratik bir yönetimin temel ilkelerine dayanmakta ve yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflemektedir. Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Türkiye'nin daha özgür, adil ve müreffeh bir ülke olma yolunda ilerlemesini sağlayacaktır.

Kaynak: rss